Data dodania: 19.02.2020  |  wyświetlenia: 10872
Uwaga! Trwają ciche konsultacje w sprawie przebiegu nowej linii kolejowej!
Gdy pojawiła się informacja o kolei z Warszawy na Mazury między innymi przez Pisz wszyscy myśleli, że to plany bez pokrycia. Okazuje się, że realizacja połączeń jest bliższa niż by się mogło wydawać.
Centralny Port Komunikacyjny poinformował o rozpoczętych konsultacjach społecznych w sprawie budowy nowych linii kolejowych. Ale poinformował w taki sposób, by jak najmniej osób się o tym dowiedziało. Być może dlatego, że przebieg linii wzbudza kontrowersje. Konsultacje już trwają - od 10 lutego do 10 marca. Informacja o nich jest zdawkowa, a wnioski można pobrać wyłącznie za pośrednictwem internetu.

Pierwsze protesty pojawiły się w Łomży. Łomżynianie dowiedzieli się, że linia kolejowa przejdzie przez środek miasta. Konieczna byłaby też ingerencja na Narwi. Patrząc na proponowany przebieg linii kolejowej w naszej gminie można wywnioskować, że u nas również nie obędzie się bez protestów.

We wcześniejszych artykułach dotyczących planu rozwoju kolei pisaliśmy o tym, że pociągi będą zatrzymywały się jedynie w Piszu i Orzyszu. Mieszkańcy wiosek na tej trasie będą poszkodowani, ponieważ pociągi będą mijały ich z dużą prędkością, hałasem i wysoką częstotliwością kursów. Sami mieszkańcy tych miejscowości nie będą mieli z tych przejazdów żadnych korzyści. Projektowana linia będzie służyła głównie turystom i zapewne wojsku. CKP podało, że kursy pociągów będą odbywały się co godzinę, a pociąg będzie mknął z zawrotną prędkością!
Projektowany dokument - Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL), który Państwu przedkładamy, jest efektem pierwszego etapu prac planistycznych, mających na celu określenie ram realizacji przedsięwzięć służących przebudowie i rozbudowie układu komunikacyjnego naszego kraju, w tym wyznaczenie korytarzy, w których będą usytuowane nowe inwestycje kolejowe i drogowe związane z projektem Centralnego Portu Komunikacyjnego - podaje CPK.- Pragniemy jak najwcześniej zidentyfikować istotne uwarunkowania, które mogą wpłynąć na dalszy proces przygotowania inwestycji - w tym celu chcielibyśmy zapoznać się z Państwa opiniami, uwagami i wnioskami.
Wewnątrz każdego z przedstawionych dziś korytarzy linii kolejowych zaprezentowane są warianty przebiegu danej linii. – wyjaśnił Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK - Mają one charakter orientacyjny. Ostateczny przebieg dla każdej z nich będzie zależał m.in. od wyników konsultacji społecznych, badań środowiskowych i szczegółowych uwarunkowań technicznych.
Przyjrzyjmy się więc planowanemu przebiegowi linii Pisz-Orzysz.


Cały przebieg linii, proponowany przez projektantów z CPK zakłada przebieg linii kolejowej wzdłuż starej pruskiej linii z Pisza do Orzysza. 


Dodatkowe kursy pociągów (co godzinę) przez ulicę Grunwaldzką zakorkowałyby całe miasto.


W Snopkach linia prowadzona tuż przy zabudowaniach mieszkalnych jak i domkach letniskowych.


Karwik - bliskie sąsiedztwo linii i domów całorocznych. W Karwiku w najgorszym położeniu znajdowaliby się właściciele działek i domków letniskowych.


Szczechy Wielkie zostały praktycznie zapomniane przez projektantów.


Kociołek Szlachecki również otrzymałby kłopotliwą linię blisko zabudowań mieszkalnych.

ZDANIEM PISZANINA

Dlaczego 1:1 kopiuje się przebieg linii kolejowej dawnych Prus Wschodnich? Wtedy kolej służyła mieszkańcom. Były przystanki we wsiach, a pociąg kursował kilka razy na dobę z prędkością współczesnego rowerzysty. W tamtych czasach, przy założeniu dostępności mieszkańców niewielkich miejscowości, bliskość kolei była uzasadniona.

Jeśli jednak pociąg ma się zatrzymywać jedynie w Piszu i Orzyszu, to po co tak zbliżać się do wiosek? Wokół są rozległe łąki, którymi w miarę bezkolizyjnie można poprowadzić bezpieczną kolej.  

Kolejną sprawą jest fakt, że linia kolei w proponowanym kształcie przebiegnie przez ulicę Grunwaldzką. Ona już teraz jest zakorkowana. Dodanie często kursujących pociągów spowoduje regularne zakorkowanie całego miasta! A czy nie lepiej by było odbić kolej na północ w pobliżu garaży na Staszica i poprowadzić pociągi przez łąki?

Oto moje propozycje alternatywnego przebiegu linii:


W niniejszej propozycji mijamy kłopotliwy przejazd ulicą Grunwaldzką. Przy garażach na Staszica linia kierowałaby się na północ przez niezamieszkałe łąki. W bezpiecznym miejscu linia minęłaby Trzonki i Szczechy Małe.


Moja druga propozycja (gdyby nie było innej drogi niż na północ od garaży przy Staszica) - poprowadzenie linii możliwie daleko od zabudowań mieszkalnych.

Apeluję do Burmistrza Pisza, radnych i sołtysów o szybkie rozpropagowanie informacji wśród nieświadomych zagrożenia mieszkańców.
Każdy mieszkaniec Snopek, Maldanina, Jeglina, Karwika, Trzonek, Szczech Wielkich czy Kociołka Szlacheckiego powinien otrzymać taką informację do ręki. Najlepiej z wyjaśnieniem sposobów na skuteczną konsultację społeczną. Czasu jest niewiele.

Jak zgłosić swoje zastrzeżenia?
Dzięki formularzowi konsultacyjnemu zainteresowani będą mogli zgłaszać swoje propozycje do opracowanego dokumentu. – Każdą z propozycji dokładnie przeanalizujemy, rozważając jej zasadność i możliwość wprowadzenia. To już kolejny, po zakończonych w ubiegłym roku Regionalnych Konsultacjach Strategicznych, etap dialogu CPK w sprawie dużych i potrzebnych Polsce inwestycji – mówi Mikołaj Wild, prezes CPK.

Oto link do zgłaszania uwag: https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl/formularz-kolej
W Formularzu należy wybrać ciąg nr 3 linia 29, arkusz 3


Udostępnij artykuł na Facebooku  
Komentuj na Facebooku
Piski Portal Internetowy Piszanin | Wydawca - MASURIA® Krzysztof Szyszkowski | Kopiowanie zawartości bez zgody wydawcy jest zabronione
Polityka Prywatności | Kontakt