Data dodania: 03.01.2020  |  wyświetlenia: 2542
Polsko-włoska współpraca edukacyjna
Piski MOPS realizuje nowatorski program zapobiegający przemocy w rodzinie
Piski MOPS we współpracy z partnerem włoskim realizuje nowatorski program Socjodrama jako narzędzie profilaktyki przemocy.
A R T Y K U Ł  S P O N S O R O W A N Y

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu wychodząc naprzeciw potrzebom wynikającym ze zmian społecznych, środowiskowych, a przede wszystkim demograficznych przystąpił do realizacji projektu "Socjodrama jako narzędzie profilaktyki przemocy".
Celem projektu jest wdrożenie nowatorskiego modelu programu korekcyjno-edukacyjnego z elementami socjodramy, zapobiegającego przemocy w rodzinie wobec osób starszych - mówi Elwira Świetlicka, Dyrektor MGOPS w Piszu - rozwiązania przewidziane w programie nie wystąpiły dotychczas w polskich propozycjach programowych.  
Projekt skierowany jest do osób, które ukończyły 60 lat oraz do ich opiekunów formalnych i nieformalnych. Projekt podzielono na dwa etapy. Pierwszy - to testowanie modelu, które rozpoczęło się we wrześniu naborem uczestników i organizacją spotkań. Zajęcia prowadzone były przez Facylitatorów (szkoleniowców - moderatoRów) dwubiegunowo, tj. z osobami 60+ oraz z opiekunami formalnymi/nieformalnymi. Nowością zajęć było przekazanie wiedzy poprzez socjodramę czyli odgrywanie scenek.
Podczas zajęć zarówno osoby 60+, jak też opiekunowie uczą się rozpoznawać zachowania przemocowe, jak wyrażać komunikaty, nie raniąc innych, jak dobierać słowa, aby odbiorca nie był źle zrozumianym - komentuje dyrektor MOPS - Naszym celem, celem projektu jest wypracować model, według którego można będzie szkolić m.in. przyszłych opiekunów środowiskowych.

Na podstawie zebranych informacji, przepracowanych sytuacji konfliktowych we wszystkich ośrodkach biorących udział w projekcie, opracowany zostanie podręcznik dla przyszłych opiekunów ze wskazaniem konkretnych rozwiązań problemowych, eliminując zachowania przemocowe. Projekt zakończy się we wrześniu 2020 roku.

Moderatorem działań wdrażanych na grunt Polski jest Partner Włoski, a kadra realizująca projekt to Eksperci oraz Facylitatorzy przeszkoleni przez partnera Anziani e non solo soc. Coop z Włoch. Krajowymi partnerami projektu są: Gmina Pisz, Miasto i Gmina Orzysz, Gmina Lesznowola oraz Miasto i Gmina Pilawa.


Projekt w całości finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.
Udostępnij artykuł na Facebooku  
Piski Portal Internetowy Piszanin | Wydawca - MASURIA® Krzysztof Szyszkowski | Kopiowanie zawartości bez zgody wydawcy jest zabronione
Polityka Prywatności | Kontakt