Data dodania: 06.08.2019  |  wyświetlenia: 1303
Od sierpnia również nabór metodą tradycyjną
1670 elektronicznych wniosków o 500+ w lipcu
Od 1 lipca świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+ przysługuje na wszystkie dzieci w wieku do 18 lat bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.
Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego na nowych zasadach można składać online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS). Od 1 sierpnia można je składać także drogą tradycyjną w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu, ul. Wąglicka 1, II piętro.
W m-cu lipcu do MGOPS w Piszu wpłynęło 1670 elektronicznych wniosków o „500+”, większość z nich, ponad 90%, została już rozpatrzona i pieniądze znalazły się na kontach wnioskodawców - mówi Elwira Świetlicka, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu - Z naszych danych wynika, że w pierwszym miesiącu realizacji zmienionej wersji Programu 500+, świadczenia wypłacono na ponad 4100 dzieci. Docelowo prognozujemy, że wsparciem obejmiemy blisko 5200 dzieci zamieszkałych na terenie gminy.
Rodzic, aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach musi złożyć wniosek w okresie do 30 września 2019 r. Złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje, wypłatę z wyrównaniem od lipca. Jeśli natomiast rodzic złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Wprowadzone od 1 lipca zmiany wydłużyły obecny okres świadczeniowy. Kolejne wnioski będą składane dopiero od 1 czerwca 2021 r. Nowelizacja przepisów prawa zniosła kryterium dochodowe co oznacza, że obecnie nie ma już konieczności weryfikowania sytuacji dochodowej wnioskodawców i składania dodatkowych załączników.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., od 1 lipca 2019 r. składają jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. Na podstawie takiego wniosku od 1 lipca zostanie im przyznane prawo do świadczenia również na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają świadczenia 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.).

Kolejnym uproszczeniem jest wydawanie informacji o przyznaniu świadczenia zamiast decyzji administracyjnej. Ośrodek wysyła wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację o przyznaniu świadczenia, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać osobiście informację w postaci papierowej.

Równie zaawansowana jest realizacja Programu „Dobry start”. Świadczenie "Dobry start" w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, mogą otrzymać świadczenie do ukończenia przez nie 24 lat.  Od 1 sierpnia o świadczenie mogą ubiegać się także uczniowie szkół dla dorosłych i szkół policealnych. Termin składania wniosków upływa 30 listopada. MOPS prognozuje, ze z tej formy wsparcia skorzysta około 3300 dzieci. 

Osoby, które jeszcze nie złożyły wniosków o świadczenia mogą to zrobić sprawnie za pośrednictwem internetu. Obecna uproszczona konstrukcja wniosków pozwala na ich szybkie ich uzupełnienie, bez konieczności wizyty w ośrodku. 
Udostępnij artykuł na Facebooku  
Komentuj na Facebooku
Piski Portal Internetowy Piszanin | Wydawca - MASURIA® Krzysztof Szyszkowski | Kopiowanie zawartości bez zgody wydawcy jest zabronione
Polityka Prywatności | Kontakt