Data dodania: 03.07.2019  |  wyświetlenia: 2042
Projekt współfinansowany ze środków EFS
MOPS Pisz podsumował dwuletni projekt integracji społeczno-zawodowej
Zakończono realizację projektu Pokonaj Bariery z Piskim Klubem Integracji Społecznej.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu w okresie od sierpnia 2017 r. do lipca 2019 r. realizował projekt Pokonaj Bariery z Piskim Klubem Integracji Społecznej. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


W projekcie wzięło udział 40 osób w wieku od 15-go do 64 roku życia. Grupę docelową projektu stanowiły osoby zagrożone ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, w tym osoby bezrobotne oraz członkowie ich rodzin.

Celem projektu była integracja społeczno-zawodowa poprzez finansowanie działań aktywizujących w Klubie Integracji Społecznej.

W ramach integracji społecznej uczestnicy projektu mieli możliwość udziału w warsztatach kompetencji społecznych, treningu motywacyjnym, warsztatach zarządzania czasem wolnym, terapii psychologicznej i pracy socjalnej. Celem było zwiększenie i pobudzenie aktywności społecznej, rozwijanie komunikacji i poznanie zasad radzenia sobie ze stresem i w sytuacjach konfliktowych.


W ramach integracji edukacyjnej odbyły się kursy zawodowe, podczas których uczestnicy zdobyli nowe umiejętności i kwalifikacje. Następnie, w ramach integracji zawodowej uczestnicy projektu wzięli dział w zajęciach grupowych i indywidualnych z kreatorem kariery. 20 uczestników odbyło trzymiesięczny staż u lokalnych pracodawców.
Chciałabym bardzo serdecznie podziękować lokalnym przedsiębiorcom za możliwość przeprowadzenia staży zawodowych dla  uczestników projektu - mówi Elwira Świetlicka, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu. To już kolejny raz, gdy pomagają nam w realizacji działań. Okazują cierpliwość i wyrozumiałość ale przede wszystkim umożliwiają zdobycie doświadczenia zawodowego, co daje szansę na reintegrację z rynkiem pracy.
W ramach projektu podjęte zostały także działania prozdrowotne w celu wyeliminowania lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy.


Projekt „Pokonaj bariery z Piskim Klubem Integracji Społecznej” z jednej strony umożliwiał zwiększanie wiedzy i umiejętności, które w przyszłości pozwolą na sprawniejsze funkcjonowanie w rodzinie i społeczeństwie, a z drugiej strony dawał możliwość zdobycia nowych kwalifikacji i umiejętności dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy. Ciekawa forma prowadzonych zajęć oraz różnorodność programu zapewniły dobrą frekwencję uczestników oraz osiągnięcie założonych rezultatów.

Udostępnij artykuł na Facebooku  
Piski Portal Internetowy Piszanin | Wydawca - MASURIA® Krzysztof Szyszkowski | Kopiowanie zawartości bez zgody wydawcy jest zabronione
Polityka Prywatności | Kontakt