Data dodania: 18.06.2019  |  wyświetlenia: 5263
Burmistrz Pisza odwołał profesjonalistkę
Zuzanna Konopa odwołana z funkcji dyrektora piskiego ZEOSP
Nic nie zapowiadało nagłego rozstania Dyrektor Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli Zuzanny Konopy z Burmistrzem Pisza, Andrzejem Szymborskim. A jednak stało się. Kilka dni temu usłyszeliśmy, że Burmistrz odwołał panią dyrektor.
To dla mnie niespodziewana informacja - mówi Zuzanna Konopa, ale do kompetencji burmistrza należy powoływanie i odwoływanie dyrektorów jednostek organizacyjnych w tym i mojej osoby.
Zuzanna Konopa była dyrektorem 11 lat (od 26 kwietnia 2008r. do 30 czerwca 2019r.). Dwie kadencje doradzała w sprawach oświaty byłemu burmistrzowi Janowi Alickiemu. Gdy ten nie został wybrany w kadencji 2014-2018, wydawało się, że wraz z jego porażką nastąpi także odwołanie Zuzanny Konopy. Niepisanym prawem nowej władzy jest bowiem obsadzanie stanowisk swoimi zaufanymi ludźmi. Tak się jednak nie stało. Burmistrz Andrzej Szymborski zaufał lojalnej pracownicy Alickiego. Polegał na opinii pani dyrektor w wielu kwestiach. To właśnie jej powierzył reorganizację struktur oświatowych w naszym mieście - stworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piszu.

Zespół Ekonomicznej obsługi Szkół i Przedszkoli łączy pracę wydziału oświaty i biura rachunkowego. Zakres działania ZEOSP jest bardzo szeroki, obejmuje min: obsługę finansowo – księgową szkół i przedszkoli, organizowanie wypłat wynagrodzeń nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi, pomoc w opracowaniu planów finansowych, prowadzenie spraw osobowych i organizacyjnych, organizowanie dowozu dzieci do szkół, sprawowanie nadzoru nad szkołami i przedszkolem. Analizy, plany, projekty uchwał, zarządzanie. Każdorazowo w roku szkolnym ZEOSP prowadzi około 1600 postępowań administracyjnych, a budżet na oświatę łacznie z wydatkami majątkowymi i dotacjami wynosi ok. 33 mln co stanowi ogółem ok. 31% wydatków Gminy Pisz, więc zarządzanie zasobami finansowymi w tym dystrybucja środków, ich wydatkowanie należy do  odpowiedzialnych i stresogennych czynności.

Zuzanna Konopa bardzo sprawnie zarządzała pieniędzmi oświatowymi w gminie. Pod jej okiem powstawało pięć dużych projektów edukacyjnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej: "Idę do przedszkola przez mazurskie wsie, łąki pola" (Wartość projektu - 1 088 033,33 zł), „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych” o wartości 416 182,00zł. "Edukacja ku przyszłości" – 218 800,00zł. "Piski cyfrowy uczeń - PCU" - 1 216 629,12zł, "Ośmiu najlepszych w Gminie Pisz" - 1 142 469,12zł. Konopa zdała również egzamin z przeprowadzenia bardzo trudnej reformy w oświacie.

Działania byłej już dyrektor i jej zespołu doceniają dyrektorzy placówek edukacyjnych, doceniają nauczyciele, a rodzice wyrażają wdzięczność, że coś w tych szkołach dzieje się poza lekcjami.
Ciekawe zajęcia śród - i pozalekcyjne, wdrażanie nowoczesnych technologii, aktywizacja uczniów, rozwój ich uzdolnień - w tym udział środków unijnych był nieoceniony - komentuje nauczyciel realizujący jeden z projektów.
Jednak nie wszystko było jak należy i Konopa musiała ustąpić. Powód zwolnienia?
- Samodzielnie powołałam komisję do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora w SP 4 oraz "ustnie powierzono mi nadzór nad projektem" Termomodernizacja Budynków Szkół". W opinii przełożonego na skutek mojego braku dbałości wniosek konkursowy nie otrzymał dofinansowania - mówi Zuzanna Konopa - Mając świadomość rozdziału kompetencji i przydzielonych zadań nie zgadzam się z tą argumentacją.
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy i naborze na Dyrektora Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu już ukazało się na BIP-ie Urzędu Miejskiego w Piszu. Nabór potrwa do 30 czerwca.

Do zadań wymienionych w ogłoszeniu jest m.in nadzorowanie dysponowaniem środkami finansowymi jednostek budżetowych - szkół i przedszkola. Kto lepiej nadawać się będzie, niż zwolniona Zuzanna Konopa? Czytelnicy już podają nam nazwiska ewentualnych kandydatów. Jednak my z niedowierzaniem przyjmujemy je do wiadomości. Licząc na to, że będzie to jednak kompetentna osoba.
Udostępnij artykuł na Facebooku  
Komentuj na Facebooku
Piski Portal Internetowy Piszanin | Wydawca - MASURIA® Krzysztof Szyszkowski | Kopiowanie zawartości bez zgody wydawcy jest zabronione
Polityka Prywatności | Kontakt