Data dodania: 20.02.2019  |  wyświetlenia: 4457
Zobacz kiedy wybory w twojej wsi
Ruszają wybory sołtysów i rad sołeckich
Od 21 lutego do 22 marca zaplanowano wybory sołtysów w 43 sołectwach Gminy Pisz. Jako pierwsi o wyborze zadecydują mieszkańcy Snopek.
Sołtys wsi jest liderem społeczności. Jego zadania koncentrują się wokół pięciu podstawowych spraw. Po pierwsze - sołtys integruje wieś. Po drugie – reprezentuje wieś - na przykład podczas sesji rady miejskiej. Po trzecie - pobiera podatki od tych mieszkańców, którzy preferują bezpośrednią formę opłat. Po czwarte - sprawuje nadzór nad świetlicą wiejską, jeśli taka we wsi jest. Po piąte - zwołuje zebrania wiejskie.

Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej odbywają się podczas zebrań wiejskich. Spośród nieograniczonej liczby kandydatów mających prawo wybieralności, zgłoszonych ustnie na zebraniu wiejskim wybierany jest sołtys. Zatem każdy mieszkaniec sołectwa, który chciałby pełnić funkcję sołtysa może zgłosić swoją kandydaturę.

Wszyscy obecni na zebraniu pełnoletni mieszkańcy wsi dokonują głosowania, poprzez wpisanie na karcie do głosowania nazwisk: jednego z kandydatów na sołtysa i jednego z kandydatów na członka rady sołeckiej. Karty do głosowania niewypełnione, lub wypełnione nieprawidłowo uważa się za głos nieważny. Kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów zostaje sołtysem.

Kiedy i gdzie odbędą się wybory, sprawdź w harmonogramie.
UWAGA: Zmiana terminu wyborów we wsi Pogobie Średnie. Wybory odbędą się 27.03. godz. 18.00
Udostępnij artykuł na Facebooku  
Komentuj na Facebooku
Piski Portal Internetowy Piszanin | Wydawca - MASURIA® Krzysztof Szyszkowski | Kopiowanie zawartości bez zgody wydawcy jest zabronione
Polityka Prywatności | Kontakt