Data dodania: 21.11.2018  |  wyświetlenia: 3186
Czwartek - godzina 14.00
Inauguracyjne sesje Rady Miejskiej i Rady Powiatu w jednym czasie
Komisarz Wyborczy w Olsztynie ustalił terminy przeprowadzenia pierwszych inauguracyjnych sesji. 22 listopada zaprzysiężeni zostaną nowo wybrani radni Rady Miejskiej w Piszu i Rady Powiatu Piskiego.
Pierwsza sesja to zazwyczaj sesja organizacyjna, gdzie radni wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę, powoływane są komisje rady, wręczane są zaświadczenia o wyborze. Burmistrz składa ślubowanie.

Mieszkańcy naszego miasta, którzy zechcą zobaczyć ten uroczysty moment, będą musieli dokonać wyboru czy uczestniczyć w zaprzysiężeniu radnych miejskich, czy powiatowych. Oba wydarzenia Komisarz Wyborczy w Olsztynie zaplanował na czwartek 22 listopada. Pokrywa się nie tylko termin, ale także godzina sesji - 14.00.

Zwróciliśmy się z zapytaniem do Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie o zasadność takiego wyboru terminu.
Nie spotkałem się, by terminy sesji inauguracyjnych jednego organu łączyć z drugim - odpowiada prawnik PKW w Warszawie - Ale wyboru dokonał Komisarz Wyborczy w Olsztynie, i to z nim należy rozmawiać.
To nie jest niezgodne z prawem, wynika z obowiązku przeprowadzenia sesji, którą komisarz wyborczy zwołuje na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia 16 listopada, czyli daty zakończenia ubiegłej kadencji. - informuje Piotr Sarnacki, Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie - My ze swej strony, prosiliśmy jednostki o wskazanie dogodnego terminu między 19 a 23 listopada. Widocznie taka była propozycja ze strony gminy i powiatu. Ale nie chciałbym tu mówić w imieniu Komisarza, to on podejmuje decyzję i przedstawi szczegóły.
Poprosiliśmy zatem o komentarz Tomasza Konopko, Komisarza Wyborczego w Olsztynie
Komisarz Wyborczy w Olsztynie II ustalając terminy pierwszych sesji nowo wybranych rad posiłkował się informacją uzyskaną odpowiednio od Burmistrza Pisza oraz od Starosty Powiatu Piskiego, w której to terminy sesji zostały zaproponowane na dzień 22 listopada 2018 r. o godzinie 14:00. Zmiana terminu pierwszej sesji, na dzień przed wyznaczonym terminem, jest nieracjonalna dlatego też Komisarz Wyborczy w Olsztynie II uważa, iż nie ma podstaw do zmiany daty zwołania pierwszej sesji nowo wybranych rad.
Zatem to jednomyślność wyboru terminu przez burmistrza i starostę spowodowała to zamieszanie. Może to przypadek, ale zatwierdzenie zaproponowanych terminów przez Komisarza Wyborczego jest czynem conajmniej bezrefleksyjnym. Jego decyzja pozostaje ostateczna w swym pierwotnym kształcie. No cóż, dokonaliśmy wyboru radnych, teraz kolejny wybór, których zobaczyć na własne oczy.
Udostępnij artykuł na Facebooku  
Komentuj na Facebooku
Piski Portal Internetowy Piszanin | Wydawca - MASURIA® Krzysztof Szyszkowski | Kopiowanie zawartości bez zgody wydawcy jest zabronione
Polityka Prywatności | Kontakt