Data dodania: 22.12.2014  |  wyświetlenia: 12510
Nieplanowana Sesja Rady Miejskiej
Udostępnij artykuł na Facebooku
O godzinie 14.00 rozpocznie się nieplanowana Sesja Rady Miejskiej

Sesja zwołana na prośbę burmistrza. Artykuł w formie aktualizacji. Piszanin rozpocznie wysyłanie pierwszych aktualności po godzinie 14.00. Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Burmistrza Pisza.
4. Zapytania i wnioski sołtysów.
5. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2014-2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2014.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obrad.

Udostępnij na Facebooku
AKTUALIZACJA 2014-12-22 14:02:18
Rozpoczęcie Sesji Rady Miejskiej.
Udostępnij na Facebooku
AKTUALIZACJA 2014-12-22 14:06:06
Wręczenie symbolicznego pucharu za sukcesy sportowe gminnych szkół. O sukcesie wkrótce w Piszaninie.
Udostępnij na Facebooku
AKTUALIZACJA 2014-12-22 14:06:45
Wręczenie symbolicznego pucharu za sukcesy sportowe gminnych szkół. O sukcesie wkrótce w Piszaninie.
Udostępnij na Facebooku
AKTUALIZACJA 2014-12-22 14:07:22
Wręczenie symbolicznego pucharu za sukcesy sportowe gminnych szkół. O sukcesie wkrótce w Piszaninie.
Udostępnij na Facebooku
AKTUALIZACJA 2014-12-22 14:10:07
Andrzej Szymborski przedstawia Radzie powód zwołania dzisiejszej sesji. Głównym celem sesji jest zaciągnięcie dwóch pożyczek w wysokości łącznej 2,3 mln złotych od spółek gminnych. W artykule pod aktualizacjami prezentowane jest nagranie audio.
Udostępnij na Facebooku
AKTUALIZACJA 2014-12-22 14:14:24
Wnioski i zapytania sołtysów.
Udostępnij na Facebooku
AKTUALIZACJA 2014-12-22 14:29:26
Radni uchwalają zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2017 oraz zmianę w budżecie na 2014 rok. 100 procent obecnych radnych ZA uchwałami.
Udostępnij na Facebooku
AKTUALIZACJA 2014-12-22 14:30:39
W wolnych wnioskach radny poprzedniej kadencji W. Kobus odcina się od odpowiedzialności za poprzednią kadencję. Stwierdził, że wielokrotnie sygnalizował nadchodzące problemy.
Udostępnij na Facebooku
AKTUALIZACJA 2014-12-22 14:31:16
Burmistrz Szymborski odpowiada na pytania padające w wolnych wnioskach. Wi większości przypadków dotyczą wydatków na paczki dla dzieci, kosztów eksploatacyjnych świetlic, czy funduszu sołeckiego. Burmistrz Szymborski obieca przyjrzeć się każdej sprawie w najbliższych dniach.
Udostępnij na Facebooku
AKTUALIZACJA 2014-12-22 14:32:15
Burmistrz Szymborski odpowiada na pytania padające w wolnych wnioskach. Wi większości przypadków dotyczą wydatków na paczki dla dzieci, kosztów eksploatacyjnych świetlic, czy funduszu sołeckiego. Burmistrz Szymborski obieca przyjrzeć się każdej sprawie w najbliższych dniach.
Udostępnij na Facebooku
AKTUALIZACJA 2014-12-22 14:39:33
Burmistrz Szymborski odpowiada na pytania padające w wolnych wnioskach. Wi większości przypadków dotyczą wydatków na paczki dla dzieci, kosztów eksploatacyjnych świetlic, czy funduszu sołeckiego. Burmistrz Szymborski obieca przyjrzeć się każdej sprawie w najbliższych dniach.
Udostępnij na Facebooku
AKTUALIZACJA 2014-12-22 14:41:00
Burmistrz Szymborski odpowiada na pytania padające w wolnych wnioskach. Wi większości przypadków dotyczą wydatków na paczki dla dzieci, kosztów eksploatacyjnych świetlic, czy funduszu sołeckiego. Burmistrz Szymborski obieca przyjrzeć się każdej sprawie w najbliższych dniach.
Udostępnij na Facebooku
AKTUALIZACJA 2014-12-22 14:46:16
Radny Borak w odpowiedzi na wystąpienie W. Kobusa również próbuje zdjąć z siebie odpowiedzialność za minione kadencje. Jednak należy zauważyć, że jako opozycyjny radny dwóch ubiegłych kadencji miał możliwość lepszego pilnowania spraw Gminy. Lech Borak stwierdził, że wiele nieprawidłowości było chowanych przed Radą. Po wypowiedzi radnego Boraka nie ma więcej pytań i sesja zostaje zakończona.
POSŁUCHAJ AUDIO
Dlaczego sesja została zwołana?

Andrzej Szymborski przedstawia Radzie powód zwołania dzisiejszej sesji. Głównym celem sesji jest zaciągnięcie dwóch pożyczek w wysokości łącznej 2,3 mln złotych od spółek gminnych.Dla zaciągnięcia tych pożyczek potrzebne jest uchwalenie zmian w budżecie za 2014 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2017

Opinie i komentarze
Piski Portal Internetowy Piszanin | Wydawca - MASURIA® Krzysztof Szyszkowski | Kopiowanie zawartości bez zgody wydawcy jest zabronione
Polityka Prywatności | Kontakt